VGZ – Breast Clinic

VGZ staat voor Zinnige Zorg: betere zorg voor patienten tegen lagere kosten. Een voorbeeld daarvan is het binnen 1 uur stellen van een diagnose bij een verdenking voor borstkanker.

Let's talk about your next step!

Get in touch

Top